GRADOVI V KRAJU OTOČEC

Med znamenitosti kraja Otočec spadajo tudi gradovi.

slika
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Gradovi Otočec

Grad Otočec

Grad Otočec leži na otoku reke Krke med plitvimi tokovi vodotoka, polnega lehnjakovih pragov in otočkov. V virih se omenja že leta 1252. Sprva je bil...

Več
Grad Otočec

Grad Struga

Grad stoji na terasi na desnem bregu reke Krke, severovzhodno od naselja Gumberk. Prvotni dvor, omenjen 1449, je v 16. stoletju prezidal v grad Karel pl. Jurič. Juriči so bili lastniki gospostva...

Več
Grad Struga

Stari Grad

Grad stoji na naravno zavarovanem obronku vrh strme brežine nad potokom Lešnica. Grad se prvič omenja leta 1300 v povezavi z njegovimi lastniki Altenburgi. Jakob pl. Altenburg je leta 1350...

Več
Stari Grad