ŽUPNIJSKI URAD OTOČEC

Header

Župnijski urad

Župnik Jože Rački
Naslov: Šentpeter 4,
8222 Otočec
Telefon: 07 30 75 402
GSM: 031 289 500

Uradne ure:

Gospoda župnika lahko za kratko srečanje dobite pol ure pred mašo ali takoj po njej. Če ga želite najti izven tega časa, se najavite po telefonu.

Zgodovina

Vas Šempeter se prvič omenja leta 1360, fara pa že pred letom 1406. Tako je bil že leta 1452 v Šempetru ustanovljen vikariat, ki je še dolgo potem ostal odvisen od Bele Cerkve. Samostojen je postal Šempeter leta 1620.

1454. leta je Oglejski patriarh (kardinal Ljudevit III.) Belocerkveno faro z vsemi podružničnimi cerkvami, med katerimi je tudi cerkev sv. Petra poleg Otočca, podaril Zatiškemu samostanu, kar je papež Nikolaj V. potrdil. Tako je prišla sedanja Šempetrska fara izpod oblasti Frizinških škofov pod oblast Zatiškega (Stiškega) samostana, ki mu je bila vtelesena "pleno jure". Njegov opat je delil faro svojim konventualom, ali pa svetim duhovnikom, ki so si pridobili kakšne posebne zasluge. O natančnejših razmerah med Zatiškim samostanom in farnim predstojnikom nimamo nobenih poročil. Znano je le to, da je priznal administrator Zatiškega samostana v Bajnofu Šempetrskemu vikarju pravico, da sme vsaj ob četrtkih in sobotah, kadar mašuje na Trški gori, priti k njemu na obed.

Ko je bil papež Benedikt XIV. leta 1752 ustanovil namesto Oglejskega partiarha Goriško nadškofijo, je vanjo vpadla tudi Šempetrska fara, ki je ostala leta 1767 pod to nadškofijo, ko je bila združena z mnogimi drugimi farami in dekanijami Kranjske Vojvodine v Ljubljansko škofijo.

Do leta 1863 je bila sedanja Šempetrska fara le vikariat, v tem letu pa se je povzdignila v pravo faro. Njene meje se v teku stoletij niso spremenile, kar se da sklepati iz cerkvenih matic, razen na desni strani reke Krke, ko so bile s 1. januarjem 1963 leta premeščene v našo župnijo naslednje vasi: Gumberk iz župnije Brusnice, Dolenja vas, Sela pri Ratežu in Žihovo selo iz župnije Šmihel pri Novem mestu.