TURISTIČNO DRUŠTVO

Predstavitvena stran turističnega društva Otočec.

grad
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Turistično društvo Otočec

Grb turistično društvo Otočec
 • TURISTIČNO DRUŠTVO OTOČEC
 • Šentpeter 1, 8222 Otočec
 • Tel: 040 203 351
 • Email: td.otocec@gmail.com
 • Matična št: 5828961
 • Davčna št: 90453549
 • IBAN: SI56 0297 0001 9213 925
 • Predsednica TD Otočec: Livija Majerle
TD Otočec je prostovoljno, nepridobitno društvo, ki deluje na območju KS Otočec. Namen in cilji društva so:
 • koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in Sloveniji,
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah ter manifestacijah,
 • usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev ter objektov
 • organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine,
 • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij,
 • varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev,
 • sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami tako doma kot v tujini.

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja s turizmom, je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem ali pa želi po svojih najboljših močeh prispevati k turističnemu razvoju Otočca in Dolenjske. Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva lahko postanejo tudi tujci in mladoletne osebe s soglasjem zakonitega zastopnika.

Pravice članov so:
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo o organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:
 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva

Kratka zgodovina društva:

Ustanovljeno je bilo leta 1993, njegov prvi predsednik pa je postal Peter Bevc. V času njegovega vodenja društva so nastale vidne prireditve, ki so presegle lokalne okvirje in postale pomembne tudi na državnem nivoju. Med njimi naj omenim samo Praznik cvetja na Otočcu, pohod S cvičkom med vinogradi in Srečanje Šempetrov. Leta 2001 ga je nasledil Roman Novak, ki je začel z organizacijo Srednjeveškega dne na Otočcu in Teka treh gradov. Konec leta 2009 je vodenje društva prevzel Matej Rifelj. Poleg organizacije prireditev je bilo v vseh teh letih delovanja društva v ospredju še urejanje okolice s čistilnimi akcijami tako kraja kot reke Krke in označevanje pešpoti.

Danes glavni projekt društva ostaja prireditev S cvičkom med vinogradi, ki jo organiziramo v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Grčevje in Društvom vinogradnikov Trška gora. Ta se vedno odvija na zadnjo soboto v januarju, prvič pa je bila izvedena leta 1995. Vsako spomlad izvedemo čistilno akcijo v krajevni skupnosti. Aktivno sodelujemo pri izvedbi srečanja Šempetrov, ki je v zadnjih letih že preraslo meje Slovenije. Društvo sodeluje tudi z ostalimi društvi v krajevni skupnosti pri organizaciji skupnih projektov.

Fotogalerija

Spust po reki Krki

 • Spust-po-Krki10
 • Spust-po-Krki32
 • Spust-po-Krki4
 • Spust-po-Krki5
 • Spust-po-Krki8
 • Spust-po-Krki9
Več

Čistilna akcija

 • IMG_2838
 • IMG_2845
 • IMG_2859
 • IMG_2861
Več