TURISTIČNO DRUŠTVO

Predstavitvena stran turističnega društva Otočec.

grad
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Turistično društvo Otočec

Grb turistično društvo Otočec
 • TURISTIČNO DRUŠTVO OTOČEC
 • Šentpeter 1, 8222 Otočec
 • Tel: 041 929 644
 • Email: td.otocec@gmail.com
 • Matična št: 5828961
 • Davčna št: 90453549
 • IBAN: SI56 0297 0001 9213 925
 • Predsednik TD Otočec: Jure Rifelj
TD Otočec je prostovoljno, nepridobitno društvo, ki deluje na območju KS Otočec. Namen in cilji društva so:
 • koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in Sloveniji,
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah ter manifestacijah,
 • usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev ter objektov
 • organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine,
 • dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij,
 • varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev,
 • sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami tako doma kot v tujini.

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja s turizmom, je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem ali pa želi po svojih najboljših močeh prispevati k turističnemu razvoju Otočca in Dolenjske. Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva lahko postanejo tudi tujci in mladoletne osebe s soglasjem zakonitega zastopnika.

Pravice članov so:
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo o organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:
 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva

Kratka zgodovina društva:

Ustanovljeno je bilo leta 1993, njegov prvi predsednik pa je postal Peter Bevc. V času njegovega vodenja društva so nastale vidne prireditve, ki so presegle lokalne okvirje in postale pomembne tudi na državnem nivoju. Med njimi naj omenim samo Praznik cvetja na Otočcu, Cvičkovo gaz in Srečanje Šempetrov. Leta 2001 ga je nasledil Roman Novak, ki je začel z organizacijo Srednjeveškega dne na Otočcu in Teka treh gradov. Konec leta 2009 je vodenje društva prevzel Matej Rifelj. Poleg organizacije prireditev je bilo v vseh teh letih delovanja društva v ospredju še urejanje okolice s čistilnimi akcijami tako kraja kot reke Krke in označevanje pešpoti.

Danes glavni projekt društva ostaja prireditev Cvičkova gaz, ki jo organiziramo v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Grčevje in Društvom vinogradnikov Trška gora. Ta se vedno odvija na zadnjo soboto v januarju, prvič pa je bila izvedena leta 1995. Vsako spomlad izvedemo čistilno akcijo v krajevni skupnosti. Aktivno sodelujemo pri izvedbi srečanja Šempetrov, ki je v zadnjih letih že preraslo meje Slovenije. Društvo sodeluje tudi z ostalimi društvi v krajevni skupnosti pri organizaciji skupnih projektov.

Fotogalerija

Spust po reki Krki

 • Spust-po-Krki10
 • Spust-po-Krki32
 • Spust-po-Krki4
 • Spust-po-Krki5
 • Spust-po-Krki8
 • Spust-po-Krki9
Več

Čistilna akcija

 • IMG_2838
 • IMG_2845
 • IMG_2859
 • IMG_2861
Več