ŠOLE V KRAJU OTOČEC

V kraju otočec delujeta dve šoli, in sicer OŠ Otočec in Kmetisjak šola Grm in biotehniška gimnazija.
Header

Osnovna šola Otočec

Osnov sola
Naslov: Šolska cesta 20, 8222 Otočec
Identifikacijska številka: SI 95753443
Transakcijski račun: 01285 - 6030672640
 
Ravnateljica: Mateja Rožman
Poslovna sekretarka: Maja Markovič
Računoovodkinja: Jožica Prešern
Svetovalna delovka: Melita Bevc Novak
 
Telefon:
   Ravnateljica: (07) 30 99 - 901
   Tajništvo: (07) 30 99 - 900
   Svetovalna služba: (07) 30 99 - 919
   Kuhinja: (07) 30 99 - 915
Fax: (07) 30 99 - 902
e-mail: tajnistvo@os-otocec.si
web: www.os-otocec.si

Ustanovitelj šole

Osnovno šolo Otočec je ustanovila Mestna občina Novo mesto z Odlokom o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Otočec, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 12/96).

Šolski okoliš

Šolski okoliš je določen z aktom o ustanovitvi. Obsega naslednja območja: Črešnjice, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Golušnik, Gorenje Grčevje, Gorenje Kronovo, Gumberk, Herinja vas, Jelše pri Otočcu, Koti, Lešnica, Lutrško selo, Otočec, Paha, Sela pri Ratežu, Sela pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Štravberk, Trška Gora, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu in Žihovo selo.

Kmetijska šola Grm in biotehnična gimnazija

Kmetijska šola GRM
Naslov: Sevno 13, 8000 Novo mesto
Tel: 07 393 47 00
Fax 07 393 47 10
e-mail s-sksgrm.nm@guest.arnes.si
web: www.ksgrm.net

Kmetijska šola Grm Novo mesto je začela z izobraževanjem za potrebe kmetijstva v gradu Grm leta Active Image1886. Pred tem je kranjski deželni zbor za potrebe šole kupil posestvo, zemljo, inventar in živino. S tem dogodkom je prišel dolenjski kmet do svojega prvega hrama strokovnega znanja - kmetijske šole.
Izobraževalni programi so se skozi zgodovino spreminjali, prav tako dolžina izobraževanja in v določeni meri tudi ime šole, ki pa je v vseh kombinacijah ohranila naziv Grm.
Zaradi širjenja tedanje tovarne IMV je bila šola prisiljena poiskati nove prostore in tudi posestvo. Leta 1983 je nova šola odprla svoje prostore na lokaciji pod Trško goro. Ne glede na novo lokacijo je šola ohranila svoje ime Grm.
Vlada RS je na 2. seji dne 15. junija 2000 sprejela SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Kmetijska šola Grm Novo mesto«. Sedež zavoda je Sevno 13, Novo mesto.
Vlada Republike Slovenije je v začetku junija 2007 sprejela ustanovitveni akt zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. S tem aktom se je v zavodu izoblikovalo 5 enot: Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center.