REKA KRKA

Nepogrešljiv naravni element, ki daje kraju Otočec svojo podobo.

Header
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Reka Krka

Grad Otočec

Dolina reke Krke je z neločljivim prepletom naravne in kulturne dediščine svojevrsten simbol Dolenjske. Poudarja ga izginjajoča dediščina nekdanjih mlinov in žag, ohranjeni leseni mostovi, številni gradovi ter naselja ob bregovih. Reko odlikuje naravna ohranjenost, saj daje zatočišče številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Krka je znana po izredni pestrosti ptic, kar zlasti velja za zimski čas ter rib, saj lahko v njej naštejemo kar 38 različnih vrst. Krka je dom tudi dveh najbolj ogroženih obvodnih sesalcev v Evropi, vidre in bobra. Celoten tok je zavarovan kot naravna vrednota državnega pomena in je del evropskega omrežja varstvenih območij Natura 2000. Dolenjska lepotica je edina slovenska reka, ki ustvarja v strugi lehnjak. Karbonatne kamnine iz katerih je večinsko zgrajeno njeno porečje in ugodna klima, pogojujejo nastajanje lehnjaka, ki se na Krki izloča v obliki pregrad, pragov, jezov in otokov.

Reka Krka je eden od nepogrešljivih naravnih elementov, ki dajejo podobo Otočcu. V naši krajevni skupnosti so na Krki kar tri jezovi – v Mačkovcu, Lešnici in na Otočcu. Prav tako so za naš kraj značilni leseni mostovi. En je v naselju Otočec, dva pa vodita na grajski otok. Pred Mačkovcem se Krka znatno razširi in ustvarja številne brzice, otočke in otoke, ki so značilni samo za Krko. Pri Otočcu se plitvo pod gladino v obliki obsežnih podvodnih pragov ponovno začne izločati lehnjak. Nadgradnja pragov so otoki, na katerih raste pestro obvodno rastlinstvo. Ob srednjem letnem vodostaju je tu okoli 30 večinoma manjših otokov, največji med njimi je grajski otok. Po teh edinstvenih rečnih otokih je naš kraj tudi dobil svoje ime. Najbolj značilna živalska vrsta, ki je postala že kar zaščitni znak Otočca je labod. Na našem območju jih je zaradi ugodnih razmer za življenje zelo veliko. Skoraj nemogoče se je sprehoditi po grajskem otoku in da pri tem ne bi mogli opazovati teh prekrasnih ptic. V pomladanskih mesecih je moč opaziti strnjene skupine od 50 do 100 labodov. Na koncu krajevne skupnosti, pod vasjo Kronovo, se Krka iz kraške reke spremeni v tipično panonsko reko s številnimi površinskimi pritoki.

Krka obiskovalcem in izletnikom omogoča različne aktivnosti: čolnarjenje, ribolov in kopanje, ob njej pa so speljane tudi lepe pohodniške poti.


Fotogalerija

  • 100_4550
  • DSC00276
  • Reka-Krka1
  • Reka-Krka2
  • Reka-Krka3
  • Reka-Krka4