POTOK LEŠNICA

Šempetrska fara oziroma ozemlje Krajevne skupnosti Otočec ima kar nekaj naravnih, kulturnih in turističnih znamenitosti.

slika
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Potok Lešnica

Potok

Vzhodno od grada Hmeljnik le 5 kilometrov od Novega mesta, med Trško goro in Grčevjem so številni izviri vrezali povirno dolino, ki jo prerašča bukov gozd. V tej dolini je z zlitjem najmanj 30 večjih ali manjših izvirov nastal potok Lešnica, ki zgornjem toku teče po lapornatih kamninah. Medtem ko na severnih legah še naprej prevladuje bukov gozd, so na južnih legah vinogradi Zagrada, Pahe in Herinje vasi. Ko iz lapornih kamnin preide na apnenčaste pod Starim gradom oblikuje slikovito sotesko dolgo 700 in globoko tudi do 35 metrov. Ob vstopu v sotesko strme stene s svojo višino zadušijo zvoke iz okolice in sčasoma nas šum potoka, ki se pretaka preko slapov v tolmune in preko slapišč na prodišča, ki zavija okoli balvanov in hiti v kanjone, vzbudi občutek, da smo odrezani od sveta. Pragozdno vzdušje v soteski, preraščeni z mešanim gozdom hrasta in belega gabra, dopolnjujejo še padla drevesa, ki jih zaradi nedostopnosti soteske ni možno odpeljati. V spodnjem toku se Lešnica umiri na ravnici rečnih naplavin, kjer ga obdaja bogata obrežna zarast, kmetijske površine in manjši gozdiči. Tik pred izlivom v reko Krko se mu pridružijo tudi podzemne vode bližnjega potočka, ki sicer nima imena, okoličanom pa je poznan po svojem slapu z imenom Kobila.

Celoten potok predstavlja hidrološko in ekosistemsko naravno vrednoto. Večina spodnjega toka je iz naravovarstvenega stališča močno razvrednotena zaradi gradnje avtoceste, sicer pa potok ogrožajo tudi črne gradnje, nekontrolirano odlaganje odpadkov in neurejena kanalizacija v vodozbirnem območju.


Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Območna enota Novo mesto
Janez Božič