LIPE NA TRŠKI GORI

Šempetrska fara oziroma ozemlje Krajevne skupnosti Otočec ima kar nekaj naravnih, kulturnih in turističnih znamenitosti.

slika
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Lipe na Trški gori

Leta 1622 so dogradili cerkev na Trški gori. Ker je malo verjetno, da bi drevo v neposredni bližini gradbišča preživelo, sklepamo, da so lipo posadili ob posvetitvi cerkve. Danes bo lipa tako stara okoli 420 let.

Vendar je vprašanje o starosti drugotnega pomena saj nas izjemna drevesa ne prevzamejo zaradi starosti temveč največkrat zaradi njihove mogočnosti. Najvišja izmed lip je visoka 25 m, najdebelejša izmed njih ima obseg 8.3 m in zanašajoč se na vire, bi v njeni votlin lahko udobno malicalo osem korenjakov.

Danes je najdebelejša izmed trškogorskih lip peta najdebelejša v Sloveniji in se približuje koncu svojega življenja. Mogočnost te lipe privlači obiskovalce že najmanj 100 let in na starih fotografijah lahko poleg velikih skupin obiskovalcev vidimo tudi zidek, ki jo je obdajal. Zidek, ki je lahko služil tudi kot sedišče, in kamnita miza nam sporočata, da je lipina senca služila tudi kot zbirališče okoliških kmetov.

Starostni propad lipe se je začel med drugo svetovno vojno, ko je lipa izgubila glavni vrh. Lipo pa poleg starosti še naprej ogroža predvsem teptanje njenega rastišča, saj se večina obiskovalcev Trške gore odloči tudi za obisk lipine votline, poleg tega pa so v senci mogočnih lip velikokrat parkirani avtomobili. Zato bi bilo potrebno neposredno rastišče lip ograditi z simbolično ograjo, steptano površino prerahljati, obiskovalce Trškogorskih lip pa s pojasnjevalno tablo seznaniti s pomembnostjo in občutljivostjo naravnega spomenika.

Fotogalerija

  • Lipe1
  • Lipe2
  • Lipe3
  • Lipe4