CERKEV SVETEGA JAKOBA

Cerkve so najstarejši in najbogatejši kulturno-zgodovinski spomeniki tako v vsej naši deželi, kot tudi pri nas, saj nosijo bogata verska, kulturna, umetnostna in zgodovinska sporočila.

slika
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Cerkev Svetega Jakoba v Ždinji vasi

Cerkev Ždinja vas

Četrt ure hoda od farne cerkve stoji v Ždinji vasi majhna cerkvica, posvečena Sv. Jakobu. O njej pripoveduje narod, da je stara že čez 500 let, nad glavnimi vrati je bila nekoč baje vdolbljena letnica 1410, ki nam izpričuje, da je znala biti cerkvica sezidana v tem letu. Kasneje so letnico prebelili, tako da danes ni vidna.

Cerkev je sezidana v renesančnem slogu, ljudstvo pa pripoveduje, da je bila svoje dni podružnica Mirne Peči. Cerkev in zvonik sta bila na novo prebeljena leta 1882, ko so Ždinjci dobili nova zvonova. Stara dva so dali preliti v Ljubljano. Leta 1885 so podrli strop v zakristiji in cerkev obokali.

Podružnica Sv. Jakoba je sezidana v renesančnem slogu in je med vojno ostala nepoškodovana. Je obokana in dolga 11,7 metra, široka 4,3 metra in visoka 5 metrov. Nadmorska višina cerkve je 399 metrov in ima dvoje oken. Zid zvonikov je visok 11 metrov, okrog cerkve je pokopališče.

Danes ima cerkev tri lesene baročne oltarje, ki so lepo umetniško delo. Glavni oltar je bil že leta 1865 prenovljen, leto kasneje sta bila obnovljena tudi preostala.

Ker so bili ob prvi svetovni vojni iz zvonika vzeli skoraj vse zvonove, so 21. maja 1922. leta dobili Ždinjci tri nove, jeklene.

Omenimo še to, da je Ždinja vas in z njo cerkev leta 1953 dobila tudi elektriko, čez slabih trideset let, leta 1981, tudi novo fasado.


Lokacija na zemljevidu

Fotogalerija

  • Zdinja_vas1
  • Zdinja_vas