CERKEV SVETEGA JURIJA

Cerkve so najstarejši in najbogatejši kulturno-zgodovinski spomeniki tako v vsej naši deželi, kot tudi pri nas, saj nosijo bogata verska, kulturna, umetnostna in zgodovinska sporočila.

slika
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Cerkev Svetega Jurija v Grčevju

Cerkev Sveti Jurij

Najstarejša cerkev Šempetrske fare je po vsej verjetnosti cerkvica Sv. Jurija v Gričevju. Kdaj je bila sezidana, se ne da določiti, o njej se nam ni ohranilo nobeno sporočilo in nobena letnica nam ne pove tega. Tudi po zidanju se ne more ničesar sklepati, ker je bila cerkev večkrat prezidana in popravljena. Njen sedanji slog je renesančen. Zvonik je bil, kakor pripovedujejo, prizidan šele kasneje. Cerkev je imela prvotno raven strop, šele pred dobrimi 150 ali 160 leti je bila obokana. Tudi zakristijo je dobila šele koncem predprejšnjega stoletja. Tudi kdo je cerkvico posvetil, ni znano.

Cerkev Sv. Jurija je na nadmorski višini 501 metra, je zidana, obokana, tlakovana s kamnitimi ploščami. Dolga je 14 metrov, široka 5.9 metra in visoka 6 metrov. Zvonik je visok 21 metrov, Cerkev ima lesen pevski kor, prostorno zakristijo in strešni stol iz leta 1920. Leta 1937 je bila prenovljena, prepleskana znotraj in zunaj, enako tudi zvonik. V osemdesetih letih je dobila tudi novo streho in leta 1995 električno bitje ure.

Cerkev ima tri lesene oltarje. Velikega baročnega s kipom Sv. Jurija na konju, na listni strani kip. Sv. Antona Padovanskega, na evangelski strani pa kip Sv. Dominika. Tabernakelj je lesen.

Cerkev je imela v zvoniku štiri bronaste zvonove, kasneje pa tri bronaste in enega jeklenega.


Lokacija na zemljevidu

Fotogalerija

  • Sveti_Jurij1
  • Sveti_Jurij2
  • Sveti_Jurij3