CERKEV SVETEGA JANEZA KRSTNIKA

Cerkve so najstarejši in najbogatejši kulturno-zgodovinski spomeniki tako v vsej naši deželi, kot tudi pri nas, saj nosijo bogata verska, kulturna, umetnostna in zgodovinska sporočila.

Cerkev Svetega Janeza Krstnika
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Cerkev Sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu

Cerkve Svetega Janeza Krstnika v Mačkovcu

Dobre pol ure hoda od Šempetra proti Novemu mestu stoji ob cesti na desni strani na majhnem gričku nad Krko cerkvica sv. Janeza Krstnika. Kdaj je bila zidana, o tem ni moč zaslediti nikakršnega poročila. Narodna pravljica pripoveduje, da sta ta cerkvica in pa cerkvica sv. Jurija v Gričevju, najstarejši v fari. Cerkev je bila večkrat prezidana, tako tudi v letu 1837, kar nam kaže letnica na stranski steni cerkve. Prvotno tudi zvonika in zakristije ni imela.

Mačkovska cerkvica je zidana na nadmorski višini 176 metrov, dolga je 15 metrov (z zvonikom 18 metrov), široka 6,4 metra, visoka 5 metrov, obokana, zvonik je visok 20 metrov. Cerkev je preprosta stavba gotskega izvora z lepim baročnim zvonikom na zahodu in z zakristijo na južni strani.

Tlak je bil iz opeke, ki pa je bila v letih 1941 - 1945 razbita, saj je cerkev je med vojno služila za bunker. V njej so ležali laški vojaki, partizani, domobranci. Notranjščina in zunanjščina sta bili precej opustošeni. Tlak zbit, okna razbita, klopi in omare požgane, poškodovan je bil križev pot. Notranjščina je bila zelo umazana, stene vse počečkane z ogljem, zato je bila leta 1946 nekoliko obnovljena. Napravljen je bil nov cementni tlak, čez dve leti pa je bila napravljena nova omara v zakristiji in 1952. leta postavljene nove klopi.

Cerkev ima danes tri oltarje. Veliki oltar je posvečen sv. Janezu Krstniku, na evangeljski strani je kip sv. Janeza Evangelista, na listni strani pa kip sv. Antona Puščavnika. Stanski oltar na evangeljski strani je posvečen sv. Barbari, katere slika neznanega mojstra je v oltarju. Na listni strani je oltar sv. Florjana, čigar slika je v oltarju.

V zvoniku, ki je bil leta 1776 prenovljen, so bili trije bronasti zvonovi. Dva izmed njiju sta bila ob prvi svetovni vojni rekvirirana. Danes ima cerkev spet tri zvonove. Leta 1998 sta bila dva zvonova zamenjana z bronastimi zvonovi. Izdelani so bili v podjetju Perner v Passavu v Nemčiji. Veliki zvon je posvečen Sv. Janezu in tehta 420 kilogramov, mali zvon pa je posvečen Sv. Florjanu in tehta 200 kilogramov. Srednji stari zvon je bronasti in tehta 268 kilogramov. Zvonovi so bili posvečeni za podružnično žegnjanje Sv. Janeza Krstnika v juniju 1998.

Imela je tudi stare orgle in meh na dva jermena. Po letu 1918 so piščali vzeli v vojsko, orgle pa so raznesli tako, da od njih ni ničesar ostalo.


Lokacija na zemljevidu