KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

Header
locilo

   O kraju

locilna crta

2. seja sveta KS Otočec: Pomembnejši cilj dela sveta KS Otočec – ureditev ceste H1

Na konstitutivni prvi seji sveta KS Otočec, 29. oktobra 2010, so novoizvoljeni člani sveta za mandatno obdobje 2010 do 2014 za predsednika sveta izvolili Jožeta Borseta za podpredsednico Urško Papež Berus ter za tajnico krajevne skupnosti Janjo Žibert. Za izboljšanje obveščanja krajanov o delovanju sveta krajevne skupnosti svet začne z uporabo spletnega portala krajevne skupnosti Otočec, ki se nahaja na spletnem portalu krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto. Prav tako člani sveta preverijo možnost postavitve oglasnih desk v naseljih. Na naslednji seji sveta člani sveta pripravijo pregled odprtih vprašanj in aktivnosti, ki že potekajo, ter plan in načrt dela za naslednje obdobje.

<<Nazaj