KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

Header
locilo

   O kraju

locilna crta

Krajevna skupnost Otočec

Grad Otočec

Kontakt

DRUŽBENI DOM
Šentpeter 1
8222 OTOČEC

Tel: 07 307 53 30   (v času uradnih ur)
Mob: 051 672 966
Email: ks.otocec@novomesto.si

SVET KS Otočec v mandatnem obdobju 2014 - 2018:

Predsednica:
Člani:
Vesna Barborič Jože Kramar
  Jože Medved
  Janez Rifelj
  Anja Berus
  Boško Jezerčić
  Lucija Selak
  Vesna BarboričURADNE URE KS OTOČEC: VSAKO SREDO od 17.30 - 18.30

 


Da bo problematika posameznih področij hitreje prišla do svetnikov KS Otočec, svetniki zastopajo naslednje kraje:

Jože Kramar, gsm: 041 644 199: Lutrško selo, Ždinja vas, Golušnik,
Jože Medved, gsm: 031 560 562: Gorenje Grčevje, Srednje Grčevje, Štravberk, Sela pri Štravberku, Koti, del Vrha pri Pahi,
Janez Rifelj, gsm: 041 609 158: Lešnica, Jelše, Črešnjice, Trška Gora,
Anja Berus, gsm: 041 708 899: Otočec - stari del naselja,
Boško Jezerčić, gsm: 040 586 737: Otočec - novo naselje, Sevno,
Lucija Selak, gsm: 030 341 590: Paha, Vrh pri Pahi, Herinja vas, Zagrad, Dolenje Grčevje,
Vesna Barborič, gsm 041 945 293: Dolenja vas, Žihovo selo, Dobovo, Gorenje Kronovo.

Izpostavljene vsebine:

Občinski podrobni prostorski načrt za Otočec

JAVNO NAZNANILO - o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec.

Več

Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Otočec z dne 24. januar 2012

Na dnevnem redu je bila podana inforrmacija o poteku organizacije srečanja Šentpetrov, obravnava poslovnika Sveta KS Otočec, potrditev finančnega poročila za leto 2011 in obravnava finančnega plana za leto 2012, obravnava predlogov članov odbora za obravnavo romskih vprašanj v KS Otočec.

Več

Zapisnik sestanka Odbora KS Otočec za OPPN z izdelovalcem OPPN-ja

Po ogledu variant so krajani KS Otočec podali izdelovalcu OPPN-ja svoje pripombe in mnenja, za katere želimo, da jih izdelovalec OPPN-ja pri pripravi osnutka upošteva.

Več

Lastniki zemljišč in predstavniki DDC-ja dosegli dogovor

Na srečanju lastnikov zemljišč, ki so dobili obvestila o potrebnem odkupu dela parcel, zaradi planirane gradnje krožišča Otočec, s predstavniki DDC-ja, dosegli soglasje. Planirane aktivnosti za gradnjo krožišča se lahko nadaljujejo.

Več

2. seja sveta KS Otočec: Pomembnejši cilj dela sveta KS Otočec – ureditev ceste H1

četrtek, 18.11.2010

Najbolj pereč problem krajevne skupnosti Otočec je nerealizirana direktna povezava kraja s cesto H1. Promet iz naselij tako poteka preko Lešnice, kar zelo povečuje...

Več
 

Krajevno skupnost sestavljajo naslednja naselja:

Črešnjice, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Golušnik, Gorenje Grčevje, Gorenje Kronovo, Herinja vas, Jelše pri Otočcu, Koti, Lešnica, Lutrško selo, Otočec, Paha, Sela pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Štravberk, Trška Gora, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu, Ždinja vas in Žihovo selo.