GRAJSKI PARK NA OTOČCU

Grajski park Otočec prikazuje drevoredno os vzdolž otoka, na katerm stoji tudi grad Otočec.

slika
locilna crta

   Turizem

locilna crta

Grajski park

picerija

Kot kažejo skopi zgodovinski viri, je park na otoku nastal za časa lastništva plemiške družine Schweiger - Larchenfeld (1727 - 1850) najverjetneje na prelomu 18. v 19. stoletje. Franciscejski kataster (okoli leta 1825) prikazuje drevoredno os vzdolž otoka, ki povezuje vhod v grad z skrajnim vzhodnim delom otoka. Drevoredno os je zaključeval vrtni paviljon, o katerem pa ni nikakršnih drugih podatkov.

Dandanes je grajski otok, sodeč po historičnih grafičnih upodobitvah z let 1679 (Valvasor), 1758 (Wiser), 1845 (Wagner) nekoliko večji od prvotnega, o parkovni ureditvi iz 19. stoletja pa ni več nikakršnih sledi. Najstarejša drevesa v parku so stara dobrih sto let, večina pa je je bila posajena šele po obnovi gradu v petdesetih letih 20. stoletja. Poleg avtohtonih drevesnih vrst, kot so npr. črna jelša, bela vrba, črni topol, dob, itd., ter pri nas že kar običajnega divjega kostanja, rastejo v parku še številne eksotični drevesne vrste, kot so močvirska cipresa, tulipanovec, cigarovec, gledičija in druge.

Današnja oblikovna zasnova parka je neformalna - organska, po vzorih angleškega krajinskega sloga. Odsotnost historičnih parkovnih prvin nadomešča izjemna slikovitost podobe parkovno urejenega otoka z gradom, ki se zrcali na gladini Krke.

Park ob gradu Otočec je največja vzdrževana parkovna površina v občini. Ima krajinsko-oblikovno, kulturno-pričevalno in rekreacijsko vrednost. Park je pomemben sestavni del načrtovanega krajinskega parka Otočec.

Fotogalerija

  • Park1
  • Park2
  • Park3
  • Park4