TEATER OTOČEC

Header

Združenje borcev za vrednote NOB

Naziv: Združenje borcev za vrednote NOB
  Krajevna organizacija Otočec
Predsednik: Alojz Jožef
Telefon: 040 519 045

Svoboda, enakopravnost, socialna pravičnost, strpnost, solidarnost, človekovo dostojanstvo, ljubezen do domovine in svojega jezika, samospoštovanje … so tiste vrednote, ki bi jih morali razumeti kot temelj bivanja in sobivanja v sodobnem času. To so tudi vrednote, na katerih sta temeljila pred 75 leti ustanovljena Osvobodilna fronta in NOB. Tem vrednotam sledijo člani Združenja borcev za vrednote NOB v krajevni organizaciji Otočec. Društvo je na dan 3.3.2016 štelo 39 članov.

Vodstvo društva:
- predsednik: Alojz Jožef;
- podpredsednik: Bojan Florjančič;
- tajnica: Vojka Toni;
- blagajnik: Andrej Počrvina;
- praporščak: Tomaž Jožef.

Na letni konferenci, ki je bila 3. marca 2016, so člani potrdili program za leto 2016, za katerega upajo, da bo pritegnil k sodelovanju sokrajane, ki so jim ravno tako blizu vrednote, za katere se zavzema naše združenje.

Glavne točke programa:
˗ urejanje spominskih obeležij, ureditev spominskega parka Beceletova jama,
˗ pohod po poteh spominskih obeležij NOB na našem območju,
˗ spominska svečanost na pokopališču na Otočcu ob dnevu mrtvih,
˗ udeležba na spominskih svečanostih,
˗ sodelovanje z drugimi krajevnimi organizacijami ZB za vrednote NOB,
˗ obveščanje članov o dogajanjih na celotnem območju ZZB Novo mesto,
˗ obveščanje o delu ZB za vrednote NOB KO Otočec; objave na spletu in v drugih medijih.

slika-zzb-nob-otocec

Pri uresničevanju programa bomo sodelovali s Svetom KS Otočec, Osnovno šolo Otočec in z ostalimi društvi v KS Otočec, k sodelovanju pa vabimo tudi vse posameznike, ki želijo prispevati k uresničevanju našega programa.

Alojz Jožef, predsednik ZB za vrednote NOB, KO Otočec