KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC

Header

Lastniki zemljišč in predstavniki DDC-ja dosegli dogovor

sreda, 2.3.2011

V sredo, 2. marca 2011, je v prostorih KS Otočec potekalo srečanje lastnikov zemljišč, ki so dobili obvestila o potrebnem odkupu dela parcel, zaradi planirane gradnje krožišča Otočec, predstavnikov Sveta KS (J. Borse, M. Žura, M. Turk, T. Rangus, I. Gorše, U.P. Berus) s predstavniki DDC-ja in predstavnikom podjetja, ki je odgovorno za nakupe zemljišč.

Na sestanku so nam predstavniki DDC-ja razložili razloge za potreben odkup dela parcel, ki mejijo na Šolsko cesto.

Priključek krožišča na Šolsko cesto bo potekal po sedanji trasi Šolske ceste. Mej ceste in pločnikov ne premikajo v smeri omenjenih zemljišč, spremeniti pa morajo globino ceste, da dosežejo varno spuščanje vozišča do krožišča.

Ker je potrebno cesto poglobiti, je potrebna izvedba :
A) ali brežine med pločnikom in mejaškimi parcelami (v tem primeru je potreben odkup zemljišča in bi tako brežina pripadala občini ali pa lastništvo brežine ostane sedanjim lastnikom)
B) ali škarpe med pločnikom in parcelami (meje se ne premikajo) - v tem primeru ni potreben odkup zemljišč, je pa potreben podpis soglasja s strani lastnika zemljišča za ureditev škarpe in dostopov oziroma dovozov.
V obeh primerih bi bila potrebna ureditev dovoza na lastniške parcele. Na trenutnem mestu dovoza bi bila višinska razlika cca. 60cm.

Lastniki zemljišč in predstavniki DDC-ja so dosegli soglasje, zato se lahko nadaljujejo vse aktivnosti za čimhitrejšo pridobitev gradbenega dovoljenja, ter začetek izgradnje krožišča Otočec še v letošnjem letu, kot so obljubili predstavniki Občine Novo mesto na zadnjem zboru krajanov.

Predstavniki Sveta KS Otočec se zahvaljujemo vsem lastnikom zemljišč za njihovo pripravljenost k dogovoru, prav tako se zahvaljujemo predstavnikom DDC-ja za njihovo razumevanje in fleksibilnost pri iskanju rešitve problema.

Svet KS Otočec

<<Nazaj