TEATER OTOČEC

Header

KORK Otočec - Krajevna organizacija Rdečega križa

Naziv: Krajevna organizacija Rdečega križa Otočec
Dejavnosti: humanitarna organizacija
Predsednica: Alijana Guculovič
Kontakt: 041 88 98 98

Rdeči križ Slovenije je neodvisna humanitarna organizacija nacionalnega pomena. Ustanovljena je bila za pomoč ljudem v stiski. V Sloveniji deluje že od leta 1866.

Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) Otočec deluje v okviru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Naša naloga je, delovati na podlagi temeljnih načel RK, ki so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.

V KORK Otočec aktivno sodeluje 14 prostovoljk in prostovoljcev. Naše poslanstvo je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi.

V lokalnem okolju spremljamo življenje ljudi in aktivno reagiramo na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši. V organizaciji se tudi trudimo čimbolj spodbujati krajane, da se poveča čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih. Krajani se vključujejo v naše delovanje tudi s plačilom letne članarine, ki jo porabimo izključno za delovanje KORK Otočec.

Vedno smo odprti za predloge in hvaležni za vašo pomoč organizaciji.